Általános üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. cikk
Bevezető rendelkezések

 1. A Snov, s.r.o. társaság, székhelye: Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Slovakia, cégjegyzékszáma: 47459344, adószáma: 2023911780, közösségi adószám: SK2023911780, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Sro, betétszám, 22949/B (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.domelia.sk weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: „Weboldal”).

 2. Az Adatkezelő közzéteszi a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), amelyek az Adatkezelő és más személyek Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételekor létrejövő egyes jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 3. Az ÁSZF a Weboldal Szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi felhasználó számára kötelező erejűek, és az Adatkezelő és Felhasználó közötti jogviszony elválaszthatatlan részét képezik.

 4. Fogalommeghatározások. A jelen ÁSZF-ben és/vagy Szerződésben a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

  • A Szolgáltatások a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások,
  • A Hirdetés olyan szolgáltatás, amely szöveges hirdetések és esetleges fénykép-dokumentációk Weboldalon való közzétételét foglalja magában; elsősorban olyan munkákról van szó, mint például bébiszitterkedés, háztartási kisegítés, korrepetálás, idősek vagy fogyatékkal élő személyek gondozása, ezermester, valamint egészség- és szépségápolási szolgáltatások.
  • Az Adatlap olyan szolgáltatás, amely hirdetések és esetleges fénykép-dokumentációk Weboldalon való közzétételét foglalja magában; elsősorban olyan munkákról van szó, mint például bébiszitterkedés, háztartási kisegítés, korrepetálás, idősek vagy fogyatékkal élő személyek gondozása, ezermester, valamint egészség- és szépségápolási szolgáltatások.
  • A Reklám olyan különleges Szolgáltatás, amely reklámhirdetések grafikai és/vagy szöveges formában a Weboldalon való közzétételét foglalja magában, elsősorban reklámbannerek vagy reklámcikkek formájában.
  • A Háztartás olyan Ügyfél, aki természetes személyként saját vagy a családtagjai igényeinek kielégítése céljából Kisegítőt keres.
  • A Kisegítő olyan Ügyfél, aki természetes személyként a Weboldal Szolgáltatásait Háztartás részére történő munkavégzés céljából veszi igénybe.
  • A Cég olyan üzleti partner, aki a Háztartás részére nyújtott szolgáltatások vagy az ügyfelei részére Kisegítő keresése céljából veszi igénybe a Weboldal Szolgáltatásait.
  • Az Ügyfél olyan természetes személy vagy üzleti partner, aki a jelen ÁSZF-nek megfelelően a Weboldalon Hirdetéseket vagy Adatlapot tesz közzé, vagy aki a Weboldalon Reklámot jelentet meg. Az Ügyfél, aki a Weboldalon a jelen ÁSZF-nek megfelelően Adatlapot szeretne közzétenni, az Adatlap közzététele idejében legalább 16 évesnek kell lennie.
  • A Referenciák és értékelések a Kisegítőről vagy Cégről szóló, elsősorban a Kisegítő előző munkatapasztalatait vagy a háztartások részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokat érintő információk.
  • A sütik a weboldal használata közben a Háztartás, Kisegítő vagy Cég készülékén (számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján stb.) elhelyezett apró fájlok. Az Adatkezelő a sütik segítségével méri fel a weboldal hatékonyságát. A sütik alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak. A sütik lehetnek ideiglenesek vagy állandóak, amelyek a sütikben szereplő ideig a böngésző bezárását követően is a Háztartás, Kisegítő vagy Cég készülékében maradnak. Az állandó sütik a weboldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrizhetők. A weboldal segítségével gyűjtött információk a böngésző típusát, a weboldalunkra történő csatlakozás internetes címét, a készülék operációs rendszerét és IP-címét foglalják magukban. A relevánsabb hirdetések megjelenítése érdekében az egyes sütiket a harmadik személyek hirdetési rendszere, mint pl. a Google Adsense határozza meg. Ez a funkció a Google fiókban kapcsolható ki. Számítógépén beállíthatja a sütik elutasítását, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy az oldal egyes funkciói működésképtelenné válnak.

II. cikk
Az Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások

 1. Hirdetés közzététele. A Háztartás vagy Cég a Regisztráció sikeres befejezését követően Hirdetést tehet közzé a Weboldalon. A Hirdetés Weboldalon való közzétételének ideje legfeljebb harminc (30) nap lehet. Az Ügyfél a Hirdetés közzététele során azt a saját igényei szerint igazíthatja, de az eredetileg megadott munka típusát nem módosíthatja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az azonos tartalmú Hirdetések közzétételének megtagadására.
 2. Az Ügyfél a Hirdetés feladásakor köteles ügyelni arra, hogy a tartalma a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival, a jelen ÁSZF-kel és/vagy szerződéssel összhangban legyen, különösen:
  • a Hirdetés keretein belül kizárólag bébiszitterkedéssel, idősek és fogyatékkal élők gondozásával, háztartási kisegítéssel, korrepetálással, otthoni mesterkedéssel, valamint egészség- és szépségápolással kapcsolatos állásajánlatokat tehet közzé; a Hirdetésben nem kínálhat más termékeket vagy szolgáltatásokat, nem tehet közzé reklám- vagy promóciós információkat vagy a jó erkölcsbe ütköző bejelentéseket, ,
  • a Hirdetés tartalmát csak úgy módosíthatja, hogy azzal ne avatkozzon be más személyek jogaiba, semmilyen módon ne sértse azok jó hírnevét és a Szlovák Köztársaság Alkotmányában és a Szlovák Köztársaság megfelelő jogszabályaiban biztosított további jogaikat,
  • a Hirdetésben nem adhatja meg a pontos lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét és személyi azonosítóját, valamint olyan további adatot, amely a Tt. 18/2018. sz. adatvédelmi törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) értelmében személyes adatnak minősülhet; az Adatkezelő pedig fenntartja magának a jogot az ilyen adatok Hirdetésből való törlésére vagy Hirdetés közzétételének megtagadására. Az Ügyfél az elérhetőségi adatait, például a telefonszámát vagy e-mail címét kizárólag az arra szolgáló helyen tüntetheti fel; semmilyen esetben sem lehet szó konkrét természetes személy azonosítójáról.

 3. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Hirdetés tartalmáért beleértve a szöveget és a csatolt fényképeket. Ha a Hirdetés bármilyen grafikus ábrázolást, fényképet vagy szellemi alkotó tevékenység egyéb eredményét tartalmazza, az ilyen alkotáshoz kapcsolódó szerzői igények rendezéséért, ill. a fényképeken ábrázolt személyek közzétételéhez való hozzájárulás megszerzéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy amennyiben az Adatkezelővel szemben a harmadik személyek előző mondatban szereplő bármilyen jogának megsértése miatt bármilyen igény és/vagy szankció kerül érvényesítésre, az Ügyfél kötelezettséget vállal az ilyen igények és/vagy szankciók kiegyenlítésére és az Adatkezelő teljes körű kártalanítására.
 4. Reklám megjelenítése. A Reklámok megjelenítése megrendelés és/vagy szerződés alapján történik.
 5. A Reklám tárgyát elsősorban az Ügyfél és/vagy az Ügyfél által kínált termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó reklámhirdetés képezheti. A Reklámnak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban kell lennie. A Reklám megjelenítésével kapcsolatos további részletes szabályok a szerződésben köthetők ki.
 6. A szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Reklám megjelenítésére a jelen ÁSZF további rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
 7. Adatlap közzététele. A Kisegítők vagy Cégek a Regisztráció sikeres befejezését követően a Weboldalon saját Adatlapot hozhatnak létre. Az Adatlap a következő munkák nyújtására vonatkozó ajánlat: bébiszitterkedés, háztartási kisegítés, korrepetálás, idősek és fogyatékkal élők gondozása, otthoni mesterkedés, valamint egészség- és szépségápolási szolgáltatások elsősorban a Szlovák Köztársaság területén. A Kisegítő vagy a Cég adatlapja a Szolgáltatások Adatkezelő általi nyújtásának egész ideje alatt közzétehető, bármikor frissíthető, a közzététele pedig bármikor megszüntethető. A Kisegítők díjmentesen hozhatnak létre Adatlapot. A Kisegítő és a Cég a Háztartással vagy a Céggel a fizetett tagság aktiválásával tarthatják a kapcsolatot. A fizetett tagságért a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerinti díj fizetendő. Az Ügyfél hozzájárul a tagság díjának automatikus fizetéséhez annak bankkártyabirtokos általi külön engedélyezése nélkül. Az automatikus díjfizetés módja határozatlan időre kerül meghatározásra, az Ügyfél azt közvetlenül a fiókjában, a megrendelések áttekintése menüpont alatt bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. A tagság díjának fizetése az Adatkezelő mindenkori árjegyzéke szerinti előfizetési időszaknak felel meg. A Szolgáltatásnyújtás Adatkezelő hibáján kívül eső idő előtti megszüntetése esetén az Ügyfél nem válik jogosulttá a kifizetett díj visszafizetésére. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az igénybe nem vett Szolgáltatásokért.
  A Céges adatlap létrehozásáért a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerinti díj fizetendő.
 8. Értékelés közzététele. Az Értékelés a Kisegítő vagy Cég Háztartás általi értékelése vagy a Háztartás Kisegítő vagy Cég általi értékelése, mégpedig a megbízhatósággal, munkateljesítménnyel vagy munkavégzési feltételekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása és saját megjegyzés írása formájában. Az Ügyfelek kötelesek az értékelés Weboldalra történő feltöltése során tiszteletben tartani a jelen ÁSZF-ben szereplő szabályokat.
 9. Az Értékeléseknek az Ügyfél értékelt Ügyféllel kapcsolatos saját tapasztalatain kell alapulniuk, azoknak tárgyilagosaknak és a valóságnak megfelelőnek kell lenniük.
 10. Az értékelések „Megjegyzés“ rovatában nem tüntethetők fel olyan adatok, amelyek az adott Ügyfelet lejárathatják vagy kárt okozhatnának neki, különösen bármilyen sértő, rágalmazó vagy vulgáris állítások vagy intim jellegű tények; az Értékelés ilyen jellegű tartalmát az Adatkezelő nem köteles közzétenni és besorolni az értékelt Ügyfél teljes Értékelésébe.
 11. Az adott Ügyfél Értékeléseinek a Weboldalon szereplő adatok hitelességének érdekében teljes körűeknek kell lenniük, vagy az értékelő személynek az adott Ügyfél értékelési szintjének kiválasztása mellett az egyes előre megadott kategóriákban saját megjegyzést is kellene írnia.
 12. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Hirdetés vagy Adatlap vagy Értékelés közzététel előtti ellenőrzésére és közzétételének megtagadására, súlyos esetekben pedig letilthatja az Ügyfél fiókját és megakadályozhatja a Szolgáltatások adott Ügyfél általi további igénybevételét, ha:
  • a Hirdetés feladásakor megsértette a jelen ÁSZF-ben leírt szabályokat,
  • az Ügyfél a Weboldalon elérhetővé tett adatokat az ÁSZF jelen cikke 3. pontjával ellentétesen használja, vagy az ilyen használatot mások számára lehetővé teszi,
  • a Hirdetés nem megfelelő kategóriába került besorolásra, vagy sértheti az Adatkezelő, más természetes és jogi személyek jó hírnevét.
  • a Hirdetés vagy az Adatlap MLM vagy házalás formájában végzett munkára vonatkozó állásajánlatot tartalmaz.

III. cikk
Adatvédelem

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Tt. 18/2018. sz. adatvédelmi törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete értelmében kezeli.

 2. A Személyes adatok kizárólag az internetes oldalon létrehozott regisztráció kezeléséhez és a Snov, s.r.o. társaság általi szolgáltatásnyújtáshoz használhatók fel. Az érintett személy kijelenti, hogy az általa önkéntesen átadott személyes adatok megfelelnek a valóságnak.

 3. Az érintett személy a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, egyébként az érintett személy fenti internetes oldalon létrehozott regisztrációjába való utolsó bejelentkezéstől számított 3 év elteltével megszűnik. A személyes adatok az internetes oldalon regisztrált lehetséges munkavállalóknak vagy munkaadóknak, valamint külön előírások alapján és IT szerviz nyújtása céljából kerülnek átadásra vagy elérhetővé tételre.

 4. Az Ügyfél saját döntése alapján közzéteheti a fényképét vagy arcmását; a közzétételük az érintett személy további azonosítójának együttes feltüntetésével tilos.

 5. Az Ügyfél adatai, például a telefonszáma vagy e-mail címe az Ügyfél által kizárólag a Weboldal arra szolgáló rovatában tüntetheti fel. Az Adatkezelő köteles megtenni a szükséges műszaki és egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy az ilyen adatok ne kerüljenek közvetlenül a Weboldalon közzétételre, hanem azokat az Ügyfél csak azoknak az Ügyfeleknek tegye elérhetővé, akik erre felkérik őt.

 6. A nyújtott Szolgáltatások díjának kiszámlázására szolgáló adatok az Adatkezelőnek kizárólag az Ügyfél megfelelő hozzájárulásával kerülnek átadásra. Az adóügyi bizonylat az általános forgalmi adóról szóló Tt. 222/2004. sz. törvény (a későbbi előírások értelmében) az Ügyfél kérésére kerül kiállítására.

 7. Az Adatkezelő az Ügyfeleknek azt javasolja, hogy mielőtt az Ügyfelek kölcsönös együttműködésen állapodnak meg, kérjenek a másik féltől kellő információt és bizonylatot, amelyek alapján ellenőrizhetik valamennyi közzétett információ valódiságát, teljességét és időszerűségét. Az Adatkezelő nem gyűjt az Ügyfeleivel kapcsolatos semmilyen információkat, bizonylatokat vagy egyéb tényeket. Az Adatkezelő továbbá az Ügyfelek megfontolására bízza, hogy a Hirdetés keretein belül közzéteszik-e a fényképüket (a fénykép közzététele a Weboldalon nem kötelező). A fénykép eltávolításáról az Ügyfél saját maga dönt; a fényképek az Adatkezelő közvetlen beavatkozása nélkül kerülnek törlésre.

 8. Az Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve (2002/58/EK) értelmében tájékoztatja a Háztartásokat, Kisegítőket és Cégeket, hogy a Weboldalon sütiket használ. A Háztartások, Kisegítők és Cégek a Weboldal használatával hozzájárulnak a sütik használatához. Az internetes böngésző segítségével letilthatják vagy törölhetik a sütiket. Az Adatkezelő tájékoztatja a Háztartásokat, Kisegítőket és Cégeket, hogy a sütik letiltása korlátozhatja a Weboldal teljes körű használatát.

 9. A játék résztvevői a játékszabályok szerint járnak el, a játékszervezőként eljáró Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal a személyes adatok Tt. 18/2018. sz. adatvédelmi törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete értelmében történő kezelésére.

 10. A Snov, s.r.o. társaság adatvédelmi szabályainak teljes szövege elérhető ezen az oldalon

IV. cikk
A szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

 1. Az Ügyfélnek bármilyen Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell a Weboldalon. A regisztráláshoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. Az Ügyfél a regisztrációs űrlapban megadja:
  • az érvényes e-mail címét,
  • a minimális karakterszámú saját jelszavát,
  • a nevét és vezetéknevét,
  • további kiegészítő információkat (az Ügyfél – Család lakhelyének régióját, ahol a munkavégzést igényli, ill. az Ügyfél – Kisegítő működési régióit, ahol az Ügyfél munkát szeretne végezni, a lehetséges kapcsolattartási nyelvet, a dohányzás való személyes hozzáállását, a háziállatokhoz való személyes hozzáállását, életkorát és nemét).

 2. A regisztráció sikeres befejezésével az Ügyfél saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat harmadik személyek felé tilos továbbítania.
 3. Az Ügyfélnek a sikeres regisztrációt követően az általa megadott e-mail címre megerősítő üzenetet küldünk az Ügyfél Weboldalon létrehozott fiókjába való bejelentkezéshez szükséges linkkel.
 4. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját döntése alapján a Hirdetést vagy Adatlapot átvezesse az Adatkezelővel együttműködő hasonló internetes hirdetési portálokra.
 5. Az Ügyfél köteles rendszeresen frissíteni a regisztrációs adatait, valamint a Weboldalon közzétett Hirdetését vagy Adatlapját, és azok időszerűtlensége esetén megszüntetni a Hirdetés közzétételét.
 6. Az Ügyfél az Adatkezelő Szolgáltatásait az online fiókon keresztül rendeli meg, kivételes esetekben írásbeli (levél, fax, e-mail) vagy telefonos megrendelés útján.
 7. A szerződéses jogviszony a megrendelt Szolgáltatás Adatkezelő általi visszaigazolásával jön létre (a Weboldalon keresztül, postai küldemény, fax, e-mail vagy telefonos beszélgetés útján). Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás nyújtása is a megrendelés visszaigazolásának minősül. A szerződés határozott időre szól a megrendelt Szolgáltatás időtartamának erejéig, az Adatkezelő általi visszaigazolás napjától számított érvényességgel.
 8. Az Adatkezelő által visszaigazolt megrendelés kötelező erejű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. Az Adatkezelő a Megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.
 9. A Szerződés eltérő rendelkezés hiányában a lejárat előtt a következő módon szüntethető meg:
  • a szerződő felek írásbeli megállapodásával.
  • a Szerződéstől való elállással, ha a másik szerződő fél súlyos módon megszegi a szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit.

 10. A szerződés súlyos megszegésének elsősorban a következők minősülnek:
  • bármilyen sértő, rágalmazó vagy vulgáris állítás, információ vagy intim jellegű tény közzététele,
  • grafikus ábrázolást, fényképet vagy szellemi alkotó tevékenység egyéb eredményét tartalmazó Hirdetés vagy Adatlap közzététele a Szlovák Köztársaság jogszabályaival ellentétesen,
  • az Ügyfelek adatainak a Weboldal küldetésével ellentétes célra történő felhasználása,
  • a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások tömeges elektronikus üzenetek küldésére, vagy termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzenetek küldésére, vagy a Szlovák Köztársaság jogrendjébe, etikai normákba és a jó erkölcsbe ütköző információkat tartalmazó üzenetek küldésére, vagy az Üzemeltetető, illetve más természetes és jogi személyek jó hírnevét károsító üzenetek küldésére történő felhasználása,
 11. A Szerződéstől való elállás írásbeli bejelentését a másik Szerződő fél regisztráláskor megadott címére, vagy az általa feltüntetett e-mail címre szükséges kézbesíteni.
 12. Amennyiben az Adatkezelő hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért.

V. cikk
A Szolgáltatások ára, fizetési feltételek

 1. A Szolgáltatás ára a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerint kerül meghatározásra.

 2. Az adóügyi bizonylat az általános forgalmi adóról szóló Tt. 222/2004. sz. törvény (a későbbi előírások értelmében) az Ügyfél kérésére kerül kiállítására. Az Adatkezelő a megrendelt Szolgáltatást a megrendelt Szolgáltatás díjának kifizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja az Ügyfelet.

 3. Az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás díját az Adatkezelő bankszámlájára átutalással vagy a CardPay/ComfortPay Tatra banka szolgáltatás segítségével, esetleg ajándékutalvány beváltásával az Edenred vagy Benefit Plus fizetési módok segítségével köteles kifizetni.

 4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a megrendelés vagy a számla fizetésével késedelembe esik, az Adatkezelő késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke minden késedelmes nap után az esedékes összeg 0,1%-a, a megrendelt vagy számlázott összeg kifizetéséig pedig felfüggesztheti a további szolgáltatásnyújtást. Amennyiben az Ügyfél több mint 30 napos késedelembe esik, az Adatkezelő az adott követelést az Adatkezelővel együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei az Adatkezelő követelésébe kerülnek beszámításra.

 5. A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat, amelyek korlátozhatnák az Adatkezelő Megrendelővel szembeni követelésére vonatkozó igényét, a Megrendelő köteles írásban érvényesíteni az Adatkezelő felé, mégpedig a számla kézbesítésétől számított 7 napon belül.

 6. Az Adatkezelő csak abban az esetben térít vissza pénzösszegeket az Ügyfeleknek, ha azok esetenként meghaladják a 0,50 EUR-t.

 7. Ha az Ügyfél visszamondja a megrendelését, amelyben SMS fizetést választott, az Adatkezelő a megrendelés összegének 25%-ával megegyező adminisztratív költséget jogosult felszámítani.

VI. cikk
Az Adatkezelő felelősségének korlátozása

 1. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.

 2. Az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget a Hirdetés vagy az Adatlap Weboldalon való közzétételével vagy a Weboldal adatainak felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért.

 3. Az Adatkezelő nem garantálja az Ügyfeleknek az adott munkára alkalmas személy megtalálását ill. munkavégzési lehetőséget, a megfelelő ügyfelek megtalálását a szolgáltatásai nyújtásához, és nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget az adott Ügyfél teljesítményének eredményéért, minőségéért és szintjéért.

 4. Az Adatkezelő nem jár el adatfeldolgózként, kereskedelmi képviselőként és/vagy az Ügyfelek meghatalmazottjaként, az Ügyfelektől pedig nem fogad el semmilyen jutalékot a közvetítésért.

 5. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk helyességéért és teljességéért, és nem nyújt semmilyen garanciát az ilyen információk adott célra történő felhasználásáért.

 6. Amennyiben az Adatkezelő hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a nem teljes mértékben igénybevett Szolgáltatásokért.

VII. cikk
Panaszkezelés és szavatosság

 1. Az Adatkezelő adatai:
  - neve: Snov, s.r.o.
  - székhelye: Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Szlovák Köztársaság
  - cégjegyzékszáma: 47459344
  - adószáma: SK2023911780
  - cégjegyzék: Nagyszombat I Járásbíróság Cégjegyzéke, Sro szakasz, 33001/T számú betét
  - telefonszáma: +421 233 456 585
  - elektronikus elérhetősége: [email protected]

  A Fogyasztó (Ügyfél az ÁSZF értelmében) reklamációját a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél útján érvényesítheti. A reklamációk munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között telefonon is érvényesíthetők. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy az Adatkezelő az ÁSZF értelmében nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.

 2. Az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget a Hirdetés Weboldalon való közzétételével vagy a Weboldal adatainak felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért. Az Adatkezelő nem garantálja az Ügyfeleknek az adott munkára alkalmas személy megtalálását, ill. munkavégzési vagy ügyfélszerzési lehetőséget, és nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget az adott Ügyfél teljesítményének eredményéért, minőségéért és szintjéért. Az Adatkezelő nem jár el adatfeldolgozóként, kereskedelmi képviselőként és/vagy az Ügyfelek meghatalmazottjaként, az Ügyfelektől pedig nem fogad el semmilyen jutalékot a közvetítésért.
 3. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk helyességéért és teljességéért, és nem nyújt semmilyen garanciát az ilyen információk adott célra történő felhasználásáért. Amennyiben az Adatkezelő hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a nem teljes mértékben igénybevett Szolgáltatásokért. A Fogyasztó reklamációját a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának szabálysértésekről szóló Tt. 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló Tt. 250/2007. sz. törvény szerint érvényesítheti.
 4. Ha a Fogyasztó a fenti törvény szerint reklamációt érvényesít, az Adatkezelő vagy az általa megbízott alkalmazott vagy kijelölt személy köteles ismertetni a Fogyasztóval a Polgári Törvénykönyvről szóló Tt. 40/1964. sz. módosított törvény szerinti jogait. A Fogyasztó arra vonatkozó döntése alapján, melyik jogát érvényesíti, az Adatkezelő köteles meghatározni a reklamáció rendezésének módját a Fogyasztóvédelmi törvény 2. § m) pontja szerint:
  - azonnal,
  - bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 3 munkanapon belül,
  - indokolt esetekben, különösen, ha a szolgáltatás összetett műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül.
  A reklamáció rendezésére kikötött határidő leteltét követően a Fogyasztó elállhat a szerződéstől vagy igényelheti a kifogásolt szolgáltatás kifizetett díjának visszatérítését.
 5. A Fogyasztóvédelmi törvény 2. § m) pontja szerint a reklamáció rendezésének módja a szolgáltatás ismételt javított nyújtása vagy a kifogásolt szolgáltatás kifizetett díjának visszatérítése. A Fogyasztó a részére nyújtott szolgáltatás hibáit a Polgári Törvénykönyvről szóló Tt. 40/1964. sz. módosított törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) szerint kifogásolhatja.
 6. A szlovák Polgári Törvénykönyv 622. §-a értelmében „ha olyan hibáról van szó, melyet ki lehet küszöbölni, a vásárló jogosult arra, hogy azt díjmentesen, időben és rendesen kiküszöböljék. Az eladó köteles a hibát felesleges késedelem nélkül kiküszöbölni. A vásárló a hiba kiküszöbölése helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog egy alkotóelemét érinti, az alkotóelem cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei tekintettel az áru értékére vagy a hiba súlyosságára. Az eladó a hiba kiküszöbölése helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot egy hibátlanra, ha ez a vásárlónak nem okoz komoly nehézségeket.”
 7. A 623. § értelmében „Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet kiküszöbölni és amely megakadályozza azt, hogy a dolgot rendesen használják, úgy mint a hibátlan dolgot, a vásárló jogosult a dolog cseréjére vagy jogosult a szerződéstől való visszalépésre. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót, ha bár kiküszöbölhető hibákról is van szó, de a vásárló nem tudja a hiba ismételt, javítás utáni előfordulása miatt vagy a nagyobb számú hiba miatt a dolgot rendesen használni. Ha más, kiküszöbölhetetlen hibákról van szó, a vásárló jogosult a megfelelő árengedményre a dolog árából.”
 8. Ezek a szabályok a szolgáltatásnyújtásra is megfelelően alkalmazandók.

  Ha a reklamáció távközlési eszközök segítségével kerül érvényesítésre, az Adatkezelő köteles a Fogyasztónak azonnal kézbesíteni a reklamáció érvényesítésének megerősítését; ha a megerősítés nem kézbesíthető azonnal, azt haladéktalanul kézbesíteni köteles, legkésőbb azonban a reklamáció rendezéséről szóló bizonylattal együtt; a reklamáció érvényesítésének megerősítését nem kell kézbesíteni, ha a Fogyasztó a reklamáció érvényesítését más módon is igazolni tudja. Az Adatkezelő legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül köteles a reklamáció érvényesítéséről írásbeli bizonylatot kiállítani.

 9. Alternatív vitarendezés

  Abban az esetben, ha a Fogyasztó nem elégedett a reklamációja Adatkezelő általi rendezésével vagy úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait, a Fogyasztó az Eladóhoz helyreállítás iránti kérelemmel fordulhat. Ha az Adatkezelő a Fogyasztó előző mondat szerinti kérelmére annak Fogyasztó általi küldésétől számított 30 napon belül elutasító választ küld, vagy egyáltalán nem válaszol, a Fogyasztó a fogyasztói viták alternatív rendezéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 391/2015. sz. törvény (a továbbiakban: A fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló törvény) 12. §-a szerint alternatív vitarendezést kezdeményezhet. A Fogyasztó és Adatkezelő közötti viták alternatív rendezése ügyében illetékes szerv:
  - a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, amellyel a fenti célból a következő címen vehető fel a kapcsolat: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pf. 29, 827 99 Bratislava vagy e-mailben az [email protected] vagy [email protected] címen,
  - a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jegyzékben bejegyzett más illetékes jogi személy (az illetékes személyek jegyzéke a következő címen található: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), a Fogyasztó pedig saját döntése alapján bármelyik alternatív vitarendezési szervvel felveheti a kapcsolatot. Ez nem érinti a bírósághoz fordulás jogát. A Fogyasztó a fogyasztói vitája alternatív rendezésének kezdeményezéséhez a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető online vitarendezési platformot is igénybe veheti.

 10. A Fogyasztó alternatív vitarendezési kezdeményezésének A fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló törvény 12. § 3. bek. értelmében az alábbiakat kell tartalmaznia:

  a) a Fogyasztó nevét és vezetéknevét, kézbesítési címét, elektronikus címét és telefonszámát, ha ilyennel rendelkezik,
  b) az Adatkezelő (eladó) pontos megnevezését,
  c) a releváns tények teljes és érthető leírását,
  d) a vevő mint Fogyasztó követelésének megjelölését,
  e) a dátumot, amikor a vevő mint Fogyasztó az Adatkezelőnek helyreállítás iránti kérelmet küldött, és az arra vonatkozó információt, hogy a vita közvetlenül az Adatkezelővel megkísérelt rendezése eredménytelen volt,
  f) nyilatkozatot arról, hogy az adott ügyben volt más alternatív vitarendezési szerv részére azonos kezdeményezés benyújtva, az ügyben született bírósági vagy választottbírósági határozat, közvetítési megállapodás, továbbá az ügyben nem zárult le A fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló törvény 20. § 1. bek. a)–e) pontjai szerinti alternatív vitarendezés.
 11. A kezdeményezés benyújtható papírformában, elektronikus vagy jegyzőkönyvbe mondva. A Fogyasztó a kezdeményezés benyújtásához az Eladó www.domelia.hu oldalán, a minisztérium webhelyén (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) és valamennyi alternatív vitarendezési szerv webhelyén elérhető űrlapot használhatja. A Fogyasztó a kezdeményezéshez mellékeli a vita tárgyához kapcsolódó, a kezdeményezésben leírt tényeket igazoló bizonylatokat.

VIII. cikk
Közös és záró rendelkezések

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF módosítására és kiegészítésére, a módosításokról pedig a Weboldalon való közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a módosítások hatálybalépési dátumának feltüntetésével együtt. Az új ÁSZF hatálybalépésével az eredeti ÁSZF hatályukat vesztik.

 2. A Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben nem szabályozott viszonyok tekintetében a SzK hatályos jogszabályai az irányadók.

 3. A Szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-kel szemben. Az ÁSZF vagy azok részének hatálya kizárólag a Szerződő felek Szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki.

 4. Abban az esetben, ha a Szerződés és/vagy ÁSZF valamelyik rendelkezése egészben vagy részben hatálytalanná, érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát és érvényességét. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen hatálytalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést új rendelkezéssel váltják fel, mégpedig olyannal, amely jelentését és célját tekintve a lehető legközelebb áll a Szerződő felek eredeti szerződési akaratához. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldalon közzétett Hirdetések, ill. Adatlapok a szerzői jogról és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokról szóló Tt. 618/2003. sz. módosított törvény (szerzői jogi törvény) szerint védett adatbázisnak minősülnek, és az ehhez kapcsolódó jogok jogosultja az Adatkezelő. Az Ügyfél a Weboldalon elérhetővé tett adatokat kizárólag a megfelelő Hirdetés, ill. Adatlap kereséséhez, munkák igénybevétele vagy nyújtása céljából használhatja fel a jelen ÁSZF szerint, ezeket az adatokat tilos más célra felhasználnia és más személyeknek lehetővé tenni azok eltérő célra történő felhasználását, ellenkező esetben közvetlen felelősséggel tartozik az ezzel okozott kárért, valamint a megfelelő jogszabályok és az érintett személyek jogainak megsértéséért. Fentiek nem érintik a Hirdetés vagy Adatlap Ügyfél általi harmadik személynek – kizárólag a Munkák harmadik személy általi igénybevétele vagy nyújtása céljából – történő átadását.

 5. Jelen ÁSZF 2016. 01.01-án lépnek hatályba és érvénybe